Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Za namestitev PanStore sinhronizatorja so potrebni ustrezni dostopi do spletne trgovine in do poslovno informacijskega sistema.

Na spodnjih povezavah je napisano kaj se potrebuje.

 

 

Pantheon dostopiPodatki, ki so potrebni za dostop do poslovno informacijskega sistema Datalab Pantheon.

Spletne trgovine

Podatki, ki so potrebni za dostop do spletne trgovine
Požarni zidKomunikacijske poti, ki morajo biti odprte za izvajanje sinhronizacije

 

 

  • No labels