Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V tej sekciji dokumentacije je opisan postopek namestitve PanStore sinhronizatorja. V primeru nejasnosti nam prosim zastavite vprašanja po eletronski pošti na podpora@panstore.eu

Koraki za namestitev:

 • Registracija podjetja 
  Pred prvo namestitvijo je potrebno podjetje registrirati, kar lahko naredite na tej povezavi. Po registraciji bomo na vnešen elektronski naslov poslali elektronski ključ za registrirano podjetje, ki vam bo omogočil izvedbo namestitve programa.

 • Vzpostavitev povezave
  Najprej je potrebno urediti ustrezen dostop tako do poslovno informacijskega sistema, kot do spletne trgovine. Vsi dostopni podatki, ki morajo biti na voljo osebi, ki namešča PanStore sinhronizator so opisani na tej povezavi.
  Glede na izkušnje se je izkazalo da imajo uporabniki največ problema pri vzpostavitve povezave na SQL bazo podatkov, zato smo v te namene razvili čarovnik, ki vas vodi čez proces vzpostavitve dostopa do SQL strežnika

  PanStore potrebuje neposredno povezavo na SQL bazo podatkov tako na nivoju poslovno informacijskega sistema kot spletne trgovine. To pomeni da mora biti mysql port 3306 dostopen za računalnik iz katerega se izvaja sinhronizacija (izjema je Shopamine, ki ne potrebuje SQL dostopa).
 • Sistemske zahteve
  Minimalne sistemske zahteve za namestitev.

 • Izvedba namestitve
  Namestitev se izvede v dveh korakih. Najprej se namestijo vse potrebne datoteke, nato se izvede nastavitev/konfiguracija sistema
  • Setup.exe
   Program namesti vse potrebne datoteke, ki so potrebne za izvajanje sinhronizacije na operacijski sistem.
   • PanSetup.exe
    Program se lahko izvede samostojno oz. se prav tako zažene avtomatično na koncu namestitve preko datoteke Setup.exe. Poskrbi za izvedbo nastavitev sinhronizacije in sicer predvsem na nivoju SQL baze.
  • Namestitev dodatkov v poslovno informacijski sistem
    
 • Zagon sinhronizacije

 • Preverba delovanja
  Po uspešnem zagonu je potrebno preveriti ali se sinhronizacija izvaja po pričakovanjih, spodaj so opisani možni primeri preverbe delovanja po posameznih modulih
  • Sinhronizacija zaloge
  • Sinhronizacija cen
  • Sinhronizacija naročil
  • Sinhronizacija identov
 • No labels