Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nastavitve

Sistem

Nastavitve registriranih spletnih trgovin

Tukaj se nahajajo nastavitve vseh registriranih spletnih trgovin:

Aktivna Kadar je polje označeno pomeni, da je povezava s spletno trgovino aktivna
Privzeta 

Če je to polje označeno pomeni, da je to privzeta spletna trgovina

Trgovina

Ime spletne trgovine

Tip trgovineTu je naveden tip spletne trgovine (ob kliku možno izbiranje tipa trgovine)
Verzija

Verzija spletne trgovine (ob kliku možno spreminjati verzijo)

Tip povezaveVrsta povezave na spletno trgovino
UrlSpletni naslov, kjer se vaša spletna trgovina nahaja
KolacijaKolacija tabel vaše spletne trgovine
Prefiks tabelV primeru, da imajo tabele v vaši spletni trgovin predpono je ta vpisana tukaj

 

ModuliVsi moduli, ki so omogočeni imajo polje c_enabled označeno s kljukico. Omogočite ga lahko tudi sami, tako da kliknete na posamezen modul, nato označite polje c_enabled.

Na voljo imate uporabo naslednjih modulov:

auto_invoiceSamodejno ustvarjanje računov
auto_printSamodejno tiskanje
contract_price_sync Sinhronizacija pogodbene cene
item_sync Sinhronizacija identov
order_sync Sinhronizacija naročil
order_sync_demo Demo za sinhronizacijo naročil
price_sync Sinhronizacija cen
reservations Rezervacije
sms Obveščanje preko sms sporočil
stock_syncSinhronizacija zaloge

Ob kliku na gumb “Osveži” se vam osvežijo stanja vseh modulov.


Opozorilo: Modul bo začel delovati šele po ponovnem zagonu sinhronizatorja.


Povezava na ERP bazo (poslovno informacijski sistem)

Tukaj se nahajajo podatki o povezavi za vašo ERP bazo. Če so polja prazna, oziroma povezave na ERP bazo še niste vzpostavili lahko ta izpolnete ročno:

StrežnikNaslov SQL strežnikaSQL: 192.168.20.91
BazaIme SQL bazeBaza
UporabnikUporabnik SQL bazesa

Za lažje povezovanje pa lahko s klikom na gumb Povezava povezavo na bazo preverite/uredite preko zato narejenega čarovnika.

Pomoč pri povezovanju na ERP bazo


Povezava na bazo ST (spletne trgovine)

Tukaj se nahajajo podatki o povezavi za bazo vaše spletne trgovine. Če so polja prazna, oziroma povezave na ST bazo še niste vzpostavili ta lahko izpolnete ročno: 

Strežnik

Naslov SQL ali WS strežnika

SQL: www.panstore.eu
WS: https://secure-si.shopamine.com/webstore.shopamine.si


PortPort SQL strežnika za neposredno povezavo3306
BazaIme SQL bazeBaza
UporabnikUporabnik SQL bazePanStore
GesloGeslo za SQL bazo ali API ključ za WSSQL: skrito_geslo
WS: 1y5xwc2vltzl6n1vejrefsghvgfsglkjw1343mfrxnso5asdf23654adsflt59x0hqqex0 

Za lažje povezovanje pa lahko s klikom na gumb DB connection povezavo na bazo preverite/uredite preko zato narejenega čarovnika.

Pomoč pri povezovanju na bazo ST

Časovne nastavitve

Vnos časovnih nastavitev v sekundah, ki določajo pogostost izvajanja sinhronizacije.


ERP changes

Interval preverjanja sprememb v poslovno informacijskem sistemu

WS ordersInterval za preverjanje novih spletnih naročil *
WS order statusInterval za preverjanje statusa spremembe uvoženih spletnih naročil *
WS itemsInterval za preverjanje sprememb artiklov v spletni trgovini *

* V primeru sinhronizacije preko zunanje aplikacije (web service) mora biti interval za spletno trgovino obvezno večji od 5 sekund.

Sinhronizator

Ob kliku na gumb Prikaži se vam odpre PanStore sinhronizator sam. Sinhronizacijo lahko ustavite s klikom na gumb Ustavi sinhronizacijo.

Če želite, da se sinhronizator ob zagonu ne zažene samodejno imate to možnost s klikom na gumb Onemogoči zagon.

Vse o sinhronizatorju izveste na naslednji povezavi.

HTTP server

Tukaj se nahajajo vsi podatki o vašem HTTP strežniku. Ob kliku na Odpri, se vam odpre HTTP naslov, kjer lahko prav tako pregledujete pregledujete log sinhronizacije,

izvedete akcijo na sinhronizatorju, lahko tudi pregledate čakalno vrsto zaloge, cene, ter naročil določene spletne trgovine.

 

Naročila

Spreminjanja osnovnih nastavitev sinhronizacije naročil in mapiranje oz. povezovanje šifrantov med spletno trgovino in poslovno informacijskim sistemom.

V primeru spletne trgovine magento so za pravilno delovanje potrebno tudi ustrezne davčne nastavitve

 Več...

Davčne nastavitve

System -> Configuration -> Tax
(neobvezno vendar priporočamo, da se po spremembi spodnjih nastavitev ponovno zažene reindexacija cen: System -> Index management) 

 

 

Kako magento računa končno ceno glede na davčne nastavitve:

 

Uporabi davek kupca

(Apply Customer Tax)

Uporabi popust na cenah

(Apply Discount On Prices)

KONČNA CENADAVEKPOPUST
00OSNOVNA CENA + DAVEK - POPUST(OSNOVNA CENA * DAVEK)(OSNOVNA CENA * POPUST)
01OSNOVNA CENA  + DAVEK - POPUST(OSNOVNA CENA * DAVEK) (OSNOVNA CENA  + (OSNOVNA CENA * DAVEK)  * POPUST)
10OSNOVNA CENA  + DAVEK - POPUST((OSNOVNA CENA - (OSNOVNA CENA * POPUST)) * DAVEK)(OSNOVNA CENA * POPUST) -  (OSNOVNA CENA * POPUST) * DAVEK
11OSNOVNA CENA  + DAVEK - POPUST((OSNOVNA CENA - (OSNOVNA CENA * POPUST)) * DAVEK)(OSNOVNA CENA + (OSNOVNA CENA * DAVEK)) * POPUST

Osnovne nastavitve sinhronizacije naročil

Navedene so naslednje nastavitve, ki so vezane na sinhronizacijo naročil:

Od datumaZačetni datum sinhronizacije
Vrsta dokumentaVrsta dokumenta za vnos spletnih naročil
Odgovorna osebaOseba, ki je odgovorna za obravnavo naročil
Cene iz PISOb označitvi tega polja bodo uporabljene cene iz poslovno informacijskega sistema
Dodaj neobstoječe PIS identeOb označitvi tega polja se bodo neobstoječi PIS identi vnesli v šifrant
Naziv iz PISOb označitvi polja se bo naziv artikla določil glede na šifrant poslovno informacijskega sistema
Privzet ident za dostavoTukaj lahko izberete na kateri ident naj se veže strošek dostave


Mapiranje statusov

Funkcionalnost omogoča mapiranje oz. povezovanje spletnega statusa naročil s tistimi v poslovno informacijskem sistemu. V primeru večih trgovin je mapiranje potrebno narediti za vsako trgovino posebej.

Status sp. trg.Status naročila, ki je definiran v spletni trgovini
Naziv statusa v spl. tr.Naziv statusa v spletni trgovini
PIS statusStatus naročila, ki je definiran v poslovno informacijskem sistemu
Kreiraj rač.

Ustvari račun za naročilo, ko preide v izbran status. Če je račun že kreiran se ne naredi ničesar.

Npr: če je status naročila "plačano" se račun kreira, če je status preklicano se račun ne kreira.

 več...

Avtomatično kreiranje računa
Po prenosu naročila v PANTHEON se lahko avtomatično kreira tudi račun, vendar morajo biti izpolnjeni sledeči pogoji:

 

Zaključeno

Naročilo s takim statusom se smatra kot zaključeno, kar pomeni da se status ne usklajuje več s spletno trgovino.

Opozorilo

Za vsa naročila, ki nimajo zaključenega statusa se status periodično osvežuje zato je izredno pomembno da se polje pravilno označi. Drugače se lahko zgodi, da se v določenem obdobju nabere toliko "nezaključenih" naročil, da osveževanje statusov traja dolgo časa (ker se zaključena naročila smatra kot nezaključena in se jih vedno znova osvežuje).

Privzeti statusi

 Prikaži...
canceledCanceled
closedClosed
completeComplete
decline_ogoneDeclined Ogone
fraudSuspected Fraud
holdedOn Hold
payment_reviewPayment Review
paypal_canceled_reversalPayPal Canceled Reversal
paypal_reversedPayPal Reversed
pendingPending
pending_ogonePending Ogone
pending_paymentPending Payment
pending_paypalPending PayPal
processed_ogoneProcessed Ogone Payment
processingProcessing
processing_ogoneProcessing Ogone Payment
waiting_authorozationWaiting Authorization


Mapiranje dostavnih načinov

Funkcionalnost omogoča mapiranje oz. povezovanje spletnih načinov dostave s tistimi v poslovno informacijskem sistemu. V primeru večih trgovin je mapiranje potrebno narediti za vsako trgovino posebej.

Koda dostave STKoda dostave v spletni trgovini. Dovoljena je tudi uporaba znaka %, kar pomeni poljuben niz.
Npr: delivery% pomeni da se bo povezalo z vsemi spletnimi načini dostave, ki se začnejo na delivery, kot je npr delivery_1 ali delivery_2
Naziv dostave STNaziv dostave v spletni trgovini.
Koda dostave PISKoda dostave v glavi dokumenta. Povezana vrednost na strani poslovno informacijskega sistema se vpiše v vsakem primeru tudi če je dostava brezplačna
Ident dostave PIS

Ident oz. artikel za dostavo v poslovno informacijskem sistemu. V primeru ko je strošek dostave večji kot 0€, se na naročilo avtomatično doda nova postavka.

Privzeto se koda artikla za strošek dostave izbere na nivoju trgovine in tukaj ni obvezen vnos, razen če želite različne kode artiklov za različne tipe dostave

Mapiranje načinov plačil

Funkcionalnost omogoča mapiranje oz. povezovanje spletnih načinov plačil s tistimi v poslovno informacijskem sistemu. V primeru večih trgovin je mapiranje potrebno narediti za vsako trgovino posebej.

Id spl. nač. plač.Način plačila, ki je definiran v spletni trgovini
Način plačilaNaziv plačila. Ker se v šifrant načinov plačil vpisuje avtomatično, se lahko zgodi da je naziv v tujem jeziku, v primeru večjezikovne različice spletne trgovine. Če niste prepričani kaj način plačila pomeni je najbolje preveriti na konkretnem primeru.
PIS način plač.Način plačila, ki je definiran v poslovno informacijskem sistemu
Kreiraj rač.

Če je polje obkljukano se računa za izbran način plačila kreira avtomatično (potrebno je paziti da ima kreiranje računa obkljukan tudi ustrezen status saj sta potrebna oba pogoja).

Npr: če kupec plača s kreditno kartico se račun kreira avtomatično, če izbere plačilo preko UPN naloga, se račun ne kreira avtomatično.

 več...

Avtomatično kreiranje računa
Po prenosu naročila v PANTHEON se lahko avtomatično kreira tudi račun, vendar morajo biti izpolnjeni sledeči pogoji:

 


Računi

Tukaj za posamezno trgovino lahko nastavljate določene vrste dokumentov. Vrsto lahko spreminjate tako, da kliknete na določeno polje in potem izberete želeno vrsto dokumenta.

 
Avtomatično kreiranje računa
Po prenosu naročila v PANTHEON se lahko avtomatično kreira tudi račun, vendar morajo biti izpolnjeni sledeči pogoji:

 


Zaloga

Zgornja nastavitev omogoča vnos skladišč, katera vplivajo na spletno zalogo. To pomeni da se v spletni trgovini kaže seštevek zaloge na vpisanih skladiščih, z upoštevanjem trdih rezervacij na teh skladiščih.

Dodaj vsa skladiščaDodajanje vseh skladišč iz poslovno informacijskega sistema
Izbriši vsa skladiščaIzbriši vsa dodana skladišča

V primeru da se skladišča spreminjajo je obvezno potrebno zagnati sinhronizacijo celotne zaloge.


Cene

Določimo tip cene, ki naj se sinhronizira v spletno trgovino.Na voljo je več različnih prodajnih cen, odvisno od poslovno informacijskega sistema.

 Privzete možnosti cen za sinhronizacijo ...

Nastavitve sinhronizacije cen vam omogočajo izbiro katerekoli cene v prodajni kalkulaciji.


Tip je odvisen predvsem od nastavitev v spletni trgovini, privzete vrednosti za trgovine:

  • Magento: maloprodajna ali veleprodajna cena:

     magento nastavitve cen kataloga...

    Sistem (System) -> Nastavitve (Configuration) -> Prodaja (sales) -> Davek (Tax) -> Kalkulacija (Calculation settings) -> Cene kataloga (Catalog Prices)

  • Ostale trgovine: Cena brez DDV (Prodajna cena)


Pogodbene cene

Sinhronizacija privzetih in pogodbenih cen je mogoča le v primeru če se v sklopu privzetih cen sinhronizira ceno brez ddv (prodajna cena)


Identi

Za posamezno spletno trgovino lahko nastavljate smer prenosa. Če želite spremeniti tip prenosa kliknite polje Tip prenosa za posamezno trgovino, ter izberite smer (toWS - iz PIS v ST  ali fromWS -  iz ST v PIS).

Z označitvijo polj imate tudi možnost prepisovanja obstoječih identov, ter sinhronizacijo vseh identov PIS.

Nastavitve identov

 

Tukaj se nahajajo nastavitve posameznih identov za posamezne spletne trgovine.

Sinh. zalogeČe je polje označeno s kljukico, se bo zaloga za ta ident sinhronizirala v spletno trgovino
Sinh. ceneČe je polje označeno s kljukico, se bo cena za ta ident sinhronizirala v spletno trgovino
Sinh. lastnostiČe je polje označeno s kljukico, se bodo lastnosti za ta ident sinhronizirale v spletno trgovino
Id artiklaID artikla, ki je naveden v ERP bazi
Koda artiklaKoda oz. SKU pod katero je naveden artikel v ERP bazi
Naziv artiklaNaziv pod katerim je naveden artikel v ERP bazi


 

Na voljo imate tudi možnost dodajanja vseh identov iz ERP baze z gumbom Dodaj vse idente, ter brisanja s pomočjo gumba Izbriši vse idente. 

Če želite masovno posodobiti katere nastavitve identov naj se vam sinhronizirajo (zaloge, cene in lastnosti) označite polje pred njimi, ter kliknite na gumb Masovno posodobi.

 

Nastavitve lastnosti identov

Tukaj lahko spreminjate obstoječe lastnosti posameznih identov, prav tako pa imate možnost dodajanja novih s klikom na gumb Dodaj lastnosti.

Koda (PIS)Koda, pod katero je definirana posamezna lastnost
Naziv (PIS)Naziv lastnosti
Tip lastnostiTip podatka v katerem je definirana lastnost identa (char, num, date, ... )
Skupina

Skupina v katero sodi določena lastnost (sistemska ali po meri)

SinhronizirajČe je to polje označeno s kljukico se bodo določene lasnosti sinhronizirale iz ERP v ST
Padajoči meniV padajočem meniju se lahko definira več vrednosti identa (Primer: Velikosti majic - XL, M, S, XS)

Če želite, da se vam sinhronizirajo vse lastnosti identov lahko to storite s klikom na gumb Označi vse.

V primeru, da nočete sinhronizirati nobene lastnosti pa kliknite na gumb Odznači vse.


Mapiranje lastnosti identov (spletna trgovina -> pantheon)

V primeru sinhronizacije identov v smeri spletna trgovina -> pantheon je mogoče nastaviti kako se spletne lastnosti uparijo s pantheon lastnostmi. Ob upoštevanju referenčne integritete lahko spletno lastnost (npr. barva artikla) povežete v katerokoli pantheon lastnost.

Spodaj primer kako je mogoče v opombo vnesti celotno specifikacijo spletnega artikla.

Predloge


SQL

Na zavihku SQL imate predloge za izvajanje notranjih SQL poizvedb. Izberete lahko na kateri podatkovni bazi hočete poizvedbo izvesti (bodisi na ERP ali na ST), nato dvokliknete na izbrano tabelo.

Program bo samodejno kreiral select stavek za določeno tabelo. Stavek zaženete z gumbom Execute SQL ali ob pritisku tipke F5. SQL stavek pobrišete z klikom na gumb Clear SQL.

Prevodi

Navodila

Podpora

O programu


Ocena besedila

Your Rating: Results: PatheticBadOKGoodOutstanding! 30 rates

Vprašanja in komentarje lahko vpišete spodaj

Povezave

Iskalne besede

Datoteke

No files shared here yet.

Version Date Comment
Current Version (v. 72) Apr 11, 2019 13:14 Tomaž Kravcar
v. 71 Apr 11, 2019 13:14 Tomaž Kravcar
v. 70 Apr 11, 2019 13:12 Tomaž Kravcar
v. 69 Apr 11, 2019 13:09 Tomaž Kravcar
v. 68 Mar 28, 2018 13:00 Tomaž Kravcar
v. 67 Feb 20, 2018 21:49 Tomaž Kravcar
v. 66 Feb 20, 2018 12:25 Tomaž Kravcar
v. 65 Feb 20, 2018 12:25 Tomaž Kravcar
v. 64 Feb 20, 2018 12:24 Tomaž Kravcar
v. 63 Feb 20, 2018 12:23 Tomaž Kravcar
v. 62 Feb 20, 2018 11:17 Tomaž Kravcar
v. 61 Feb 20, 2018 11:15 Tomaž Kravcar
v. 60 Feb 20, 2018 11:15 Tomaž Kravcar
v. 59 Jan 12, 2018 09:56 Tomaž Kravcar
v. 58 Jan 12, 2018 09:56 Tomaž Kravcar
v. 57 Dec 07, 2017 17:11 Tomaž Kravcar
v. 56 Dec 07, 2017 17:10 Tomaž Kravcar
v. 55 Dec 07, 2017 17:08 Tomaž Kravcar
v. 54 Dec 07, 2017 17:06 Tomaž Kravcar
v. 53 Dec 05, 2017 11:36 Tomaž Kravcar
v. 52 Nov 22, 2017 00:29 Tomaž Kravcar
v. 51 Nov 22, 2017 00:29 Tomaž Kravcar
v. 50 Nov 22, 2017 00:28 Tomaž Kravcar
v. 49 Nov 22, 2017 00:27 Tomaž Kravcar
v. 48 Nov 13, 2017 16:24 Tomaž Kravcar
v. 47 Sep 15, 2017 10:23 Tomaž Kravcar
v. 46 Sep 15, 2017 10:22 Tomaž Kravcar
v. 45 Aug 16, 2017 13:48 Tomaž Kravcar
v. 44 Jul 11, 2017 00:07 Tomaž Kravcar
v. 43 Jul 03, 2017 23:23 Tomaž Kravcar
v. 42 Jul 03, 2017 23:21 Tomaž Kravcar
v. 41 Jul 03, 2017 23:19 Tomaž Kravcar
v. 40 Jul 03, 2017 23:18 Tomaž Kravcar
v. 39 Jun 07, 2017 10:40 Florjan Kavcic
v. 38 May 28, 2017 00:35 Tomaž Kravcar
v. 37 May 28, 2017 00:15 Tomaž Kravcar
v. 36 May 28, 2017 00:14 Tomaž Kravcar
v. 35 May 26, 2017 14:12 Florjan Kavcic
v. 34 May 26, 2017 13:14 Florjan Kavcic
v. 33 May 26, 2017 12:51 Florjan Kavcic
v. 32 May 26, 2017 12:14 Florjan Kavcic
v. 31 May 26, 2017 10:10 Florjan Kavcic
v. 30 May 24, 2017 15:03 Florjan Kavcic
v. 29 May 24, 2017 15:00 Florjan Kavcic
v. 28 May 24, 2017 14:38 Florjan Kavcic
v. 27 May 24, 2017 14:37 Florjan Kavcic
v. 26 May 17, 2017 12:52 Tomaž Kravcar
v. 25 May 17, 2017 12:52 Tomaž Kravcar
v. 24 May 17, 2017 12:44 Tomaž Kravcar
v. 23 Mar 01, 2017 00:25 Tomaž Kravcar
v. 22 Mar 01, 2017 00:18 Tomaž Kravcar
v. 21 Nov 29, 2016 21:14 Tomaž Kravcar
v. 20 Nov 29, 2016 21:05 Tomaž Kravcar
v. 19 Oct 17, 2016 15:11 Tomaž Kravcar
v. 18 Oct 17, 2016 14:55 Tomaž Kravcar
v. 17 Aug 16, 2016 15:57 Tomaž Kravcar
v. 16 Aug 16, 2016 15:57 Tomaž Kravcar
v. 15 Aug 16, 2016 15:56 Tomaž Kravcar
v. 14 Aug 16, 2016 15:53 Tomaž Kravcar
v. 13 Aug 16, 2016 15:52 Tomaž Kravcar
v. 12 Aug 16, 2016 15:40 Tomaž Kravcar
v. 11 Aug 16, 2016 15:39 Tomaž Kravcar
v. 10 Aug 16, 2016 15:36 Tomaž Kravcar
v. 9 Aug 16, 2016 15:34 Tomaž Kravcar
v. 8 Aug 16, 2016 15:34 Tomaž Kravcar
v. 7 Aug 16, 2016 15:32 Tomaž Kravcar
v. 6 Jul 11, 2016 21:54 Tomaž Kravcar
v. 5 Apr 25, 2016 15:12 Tomaž Kravcar
v. 4 Apr 25, 2016 15:09 Tomaž Kravcar
v. 3 Mar 27, 2016 18:31 Tomaž Kravcar
v. 2 Mar 27, 2016 18:30 Tomaž Kravcar
v. 1 Mar 27, 2016 18:30 Tomaž Kravcar  • No labels